VinaPhone Bạc Liêu thông báo trao thưởng “Chung vui Vina Tri ân mọi nhà” Từ 7 giờ 00 ngày 13/08/2017

VinaPhone Bạc Liêu thông báo trao thưởng “Chung vui Vina Tri ân mọi nhà”

Thời gian : Từ 7 giờ 00 ngày 13/08/2017
 Địa điểm  : 20 Trần phú phường 3 TP Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

Quà tặng : 01 Xe Máy Piaggio New Liberty ABS Giá trị : 59.500.000

Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)