VinaPhone Bạc Liêu khuyến mại gói cước tích hợp FiberVNN và MyTV bao gồm STB từ ngày 29/10/2018 đến 31/12/2018          
           

VinaPhone Bạc Liêu khuyến mại gói cước tích hợp FiberVNN và MyTV bao gồm STB từ ngày 29/10/2018 đến 31/12/2018

1.Gói cước hàng tháng

STT

Tên gói cước

Giá cước thành phần chia theo dịch vụ

Giá cước

FiberVNN

MyTV

1

F20 SilverHD

154,182

64,000

218,182

2

F20 Gold HD

128,364

108,000

236,364

3

F30 SilverHD

181,455

64,000

245,455

4

F30 Gold HD

155,636

108,000

263,636


2. Gói cước trả trước
2.1 Gói 3 Tháng

STT

Tên gói cước

Giá cước thành phần chia theo dịch vụ

Giá cước

FiberVNN

MyTV

1

F20 SilverHD

399,818

192,000

591,818

2

F20 Gold HD

322,364

324,000

646,364

3

F30 SilverHD

461,182

192,000

653,182

4

F30 Gold HD

383,727

324,000

707,727


2.2 Gói 6 Tháng

STT

Tên gói cước

Giá cước thành phần chia theo dịch vụ

Giá cước

FiberVNN

MyTV

1

F20 SilverHD

736,909

384,000

1,120,909

2

F20 Gold HD

582,000

648,000

1,230,000

3

F30 SilverHD

852,818

384,000

1,236,818

4

F30 Gold HD

697,909

648,000

1,345,909


2.3 Gói 12 Tháng

STT

Tên gói cước

Giá cước thành phần chia theo dịch vụ

Giá cước

FiberVNN

MyTV

1

F20 SilverHD

1,348,364

768,000

2,116,364

2

F20 Gold HD

1,038,545

1,296,000

2,334,545

3

F30 SilverHD

1,566,545,

768,000

2,334,545

4

F30 Gold HD

1,256,727

1,296,000

2,552,727

                                                                               Đơn vị tính : VNĐ (Chưa bao gồm VAT )

 

 

          
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)