Chương Trình Khuyến Mãi Dịch Vụ FiberVNN từ ngày 25/05/2019 đến 15/06/2019          
           

Chương Trình Khuyến Mãi Dịch Vụ FiberVNN từ ngày 25/05/2019 đến 15/06/2019

1 . Khách hàng thanh toán trả sau hàng tháng :

STT

Đối tượng

Nội dung khuyến mại

01

Khách hàng hòa mạng mới hoặc chuyển từ MegaVNN sang FiberVNN hoặc khách hàng hòa mạng mới gói tích hợp + MyTV

-Tặng áo mưa thời trang cao cấp

02

Khách hàng hòa mạng mới hoặc chuyển từ MegaVNN sang FiberVNN và đăng ký gói gia đình

- Tặng áo mưa thời trang cao cấp

- Tặng 50.000đ/tháng vào tài khoản cho 01 thuê bao (chủ nhóm của thuê bao thành viên)trong vòng 3 tháng, tính theo từ tháng hòa mạng(Nạp bằng Eload)

 

03

Khách hàng hòa mạng mới hoặc chuyển từ MegaVNN sang FiberVNN và đăng ký gói gia đình có MNP mới

Miễn phí chuyển mạng MNP
-Tặng 01 Áo mưa thời trang cao cấp
- Tặng 50.000 đ/tháng vào tài khoản cho 01 thuê bao (chủ nhóm hoặc cho TB thành viên)trong vòng 3 tháng, tính từ tháng hòa mạng(Nạp bằng Eload)

 

2. Khách hàng thanh toán trả trước : khách hàng thuộc đối tượng trên hòa mạng mới và thanh toán được hưởng ưu đãi sau :

Thời hạn thanh toán trước cước

Nội dung khuyến mại

Khách hàng hòa mạng mới và thanh toán trước từ 6 tháng trở lên

Tặng 01 nón sơn

 

          
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)