Nâng tốc độ giá không đổi từ ngày 01/06/2019          
           

1.Tăng tốc độ giá không đổi

2. nội dung : Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng FiberVNN sẽ được nhân đôi tốc độ

STT

Gói cước cũ (MB)

Tốc độ sau khi nâng (MB)

1

<=15

30

2

16

32

3

20

40

4

26

52

5

30

60

6

40

80

7

50

100

8

60

120

 

3. Hình thức nâng tốc độ : Thuyê bao FiberVNN hiện hữu tốc độ đến 60M : X2 tốc độ tự động trên hệ thống tất cả các thuê bao từ ngày 01/06/2019, bao gồm gói gia đình, Tích hợp FiberVNN+MyTV  

          
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)