HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013 và Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".  
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013.
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Highslide JS
Cuộc thi "Đàn ông trổ tài nội trợ".
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)