HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.  
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Highslide JS
Hội thao CNVCLĐ Tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVII năm 2014.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)