HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.  
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên giao lưu hát karaoke trên MyTV.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)