HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VNPT Bạc Liêu tổ chức Hội thao chào mừng 67 năm ngày truyền thống Bưu điện(15/8/1945-15/8/2012) và Quốc khánh 2/9.  
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi chạy việt dã chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi kéo co chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi kéo co chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi kéo co chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi kéo co chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi kéo co chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi bóng đá chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Hội thi hát Karaoke trên Mytv chào mừng Hội thao.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Highslide JS
Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi của Viễn thông Tỉnh và Bưu điện Tỉnh.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)