HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.  
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Highslide JS
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 GIỮA UBND TỈNH BẠC LIÊU VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)