HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội ở Huyện Hồng Dân - Tỉnh Bạc Liêu  
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Highslide JS
VNPT Bạc Liêu tặng Nhà Đồng đội.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)