HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.  
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà Tình thương 14/11/2013.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)