HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Những hình ảnh hoạt động trong tuần lể VNPT của viễn thông Bạc Liêu
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT.
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT.
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT.
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Highslide JS
Hình ảnh chương trình tuần lể VNPT
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)