HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Bảng gía cước dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm từ ngày 15/06/2017 

1.   Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH áp dụng cho đăng ký mới và gia hạn                                                                         

                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ

Gói dịch vụ

Thời gian sử dụng

Thành tiền

VNPT-VAN 10
(≤ 10 lao động)

18 tháng

                  220.000

33 tháng

                  352.000

48 tháng

                  418.000

60 tháng

                  528.000

VNPT-VAN 100
(≤ 100 lao động)

18 tháng

                  550.000

33 tháng

                  880.000

48 tháng

               1.045.000

60 tháng

               1.320.000

VNPT-VAN 1000
(Từ 101 - 1000 lao động)

18 tháng

                  880.000

33 tháng

               1.408.000

48 tháng

               1.672.000

60 tháng

               1.936.000

VNPT-VAN Max
(Không giới hạn lao động)

18 tháng

               1.210.000

33 tháng

               1.936.000

48 tháng

               2.299.000

60 tháng

               2.585.000


2.   Gói sản phẩm tích hợp chữ ký số VNPT-BHXH + VNPT-CA.

2.1. Đăng ký mới:        

                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ

Gói dịch vụ

Thời gian sử dụng

Giá gói cước

USB Token

Tổng gói cước

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

18 tháng

1.320.000

550.000

1.870.000

33 tháng

2.156.000

2.706.000

48 tháng

2.530.000

3.080.000

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

18 tháng

1.584.000

2.134.000

33 tháng

2.695.000

3.245.000

48 tháng

3.020.600

3.570.600

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

18 tháng

1.897.500

2.447.500

33 tháng

3.157.000

3.707.000

48 tháng

3.608.000

4.158.000

VNPT-VAN Max + VNPT-CA

18 tháng

2.200.000

2.750.000

33 tháng

3.658.600

4.208.600

48 tháng

4.202.000

4.752.000

 

2.2. Đăng ký gia hạn:

                                                                                          Đơn vị tính: VNĐ

Gói dịch vụ

Thời gian sử dụng

Giá gói cước

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

18 tháng

1.320.000

33 tháng

2.156.000

48 tháng

2.530.000

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

18 tháng

1.584.000

33 tháng

2.695.000

48 tháng

3.020.600

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

18 tháng

1.897.500

33 tháng

3.157.000

48 tháng

3.608.000

VNPT-VAN Max + VNPT-CA

18 tháng

2.200.000

33 tháng

3.658.600

48 tháng

4.202.000

3.   Ghi chú:

-     Các giá cước trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

-         Gói cước VNPT-VAN 10 + VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động

-         Gói cước VNPT-VAN 100 + VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 100 lao động

-         Gói cước VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1.000 lao động.

-         Gói cước VNPT-VAN Max + VNPT-CA: không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4.   Giá bán thiết bị Token

Giá bán thiết bị Token: 550.000 đồng/cái (giá đã bao gồm 10% thuế VAT)

 

Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)