HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VNPT-CA dành cho khách hàng tổ chức Doanh nghiệp áp dụng ngày 10/10/2017 

 

 

Bảng giá cước gói Organization ID Standard

dịch vụ VNPT-CA dành cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

1.      Tên gói cước: Organization ID Standard (OID Standard).

2.      Mô tả tính năng:

Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

-     Ký số (Document Signning).

-     Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

3.      Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức, Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên toàn tỉnh

4.      Thời gian áp dụng: Từ ngày  10/10/2017.

5.      Chính sách giá cước:

5.1.  Chính sách giá cước cho khách hàng đăng ký mới:

                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT)

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá dịch vụ

Giá Token

Tổng cước

1

OID Standard 01 năm

12 tháng

1.233.000

550.000

1.783.000

2

OID Standard 02 năm

24 tháng

2.111.000

550.000

2.661.000

3

OID Standard 03 năm

36 tháng

2.993.000

0

2.993.000

5.2.      Chính sách giá cước cho khách hàng gia hạn:

                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT)

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

OID Standard 01 năm

12 tháng

1.233.000

2

OID Standard 02 năm

24 tháng

2.111.000

3

OID Standard 03 năm

36 tháng

2.793.000

*  Ghi chú:

Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khoảng 2048-bít: Phí thuê bao bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.

 

Bảng giá cước gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX 

1.      Tên gói cước: Gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX.

2.      Mô tả tính năng:

Gói bao gồm chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và sử dụng phần mềm VNPT-TAX để khai thuế.

3.      Đối tượng áp dụng: Các khách hàng Tổ chức, Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA + VNPT-TAX trên toàn quốc (Thay thế cho gói cước VNPT-CA + VNPT-TAX

4.      Thời gian áp dụng: Từ ngày  10/10/2017.

5.      Chính sách giá cước:

5.1. Chính sách giá cước cho khách hàng đăng ký mới:

                                                                                                  Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT)

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Gói cước

Giá dịch vụ

Giá Token

Tổng cước

1

VNPT-CA + VNPT-TAX 01 năm

12 tháng

1.233.000

550.000

1.783.000

2

VNPT-CA + VNPT-TAX 02 năm

24 tháng

2.111.000

550.000

2.661.000

3

VNPT-CA + VNPT-TAX 03 năm

36 tháng

2.993.000

0

2.993.000

5.2.      Chính sách giá cước cho khách hàng gia hạn:

                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT )                                                         

TT

Tên gói dịch vụ

Thời hạn gói cước

Giá dịch vụ

1

VNPT-CA + VNPT-TAX 01 năm

12 tháng

1.233.000

2

VNPT-CA + VNPT-TAX 02 năm

24 tháng

2.111.000

3

VNPT-CA + VNPT-TAX 03 năm

36 tháng

2.793.000

*   Ghi chú:

-        Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khoảng 2048-bít: phí thuê bao bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.

 

 

Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)