HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Thủ tục thay đổi gói cước megaVNN?        

Bạn có thể liên hệ với cửa hàng viễn thông gần nhất để nhận "Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ Internet" và thực hiện chọn thay đổi gói cước và phương án giá theo yêu cầu của bạn. Việc thay đổi gói cước có tác dụng từ đầu tháng kế tiếp khi có sự yêu cầu thay đổi của bạn.

Thân ái chào bạn!

      
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)