HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 1
Điểm Giao dịch VNPT VinaPhone Bạc Liêu
Địa điểm giao dịch: Số 99 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường 1
-TP Bạc Liêu, Bạc Liêu, 95468

Số điện thoại: 0291 3825 555
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 1
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Trần Phú
Địa điểm giao dịch: 20 Trần Phú. Phường 3. TP Bạc Liêu
, Bạc Liêu, 95468

Số điện thoại: 0291 3821 026
Thời gian làm việc:Từ 6h - 20h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 1
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hùng Vương
Địa điểm giao dịch: 188 Võ văn Kiệt. Phường 7. TP Bạc Liêu
, Bạc Liêu, 95468

Số điện thoại: 0291 3595 888
Thời gian làm việc:Từ 6h30 - 19h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hòa Bình
Địa điểm giao dịch: Ấp thị trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hòa Bình
- tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 961100

Số điện thoại: 0291 3880 009
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 3
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Giá Rai
Địa điểm giao dịch: Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Giá Rai,
Tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 959111

Số điện thoại: 0291 3851 333
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 3
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hộ Phòng
Địa điểm giao dịch: Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị Xã Giá Rai,
Tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 959111

Số điện thoại: 0291 3848 489
Thời gian làm việc:Từ 6h - 20h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 3
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Gành Hào
Địa điểm giao dịch: Ấp 4 TT Gành Hào Huyện Đông Hải
-Bạc Liêu, Bạc Liêu, 96090

Số điện thoại: 0291 3845 003
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 4
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Phước Long
Địa điểm giao dịch: Ấp Long Thành. Huyện Phước Long. Thị trấn Phước Long
, Bạc Liêu, 95790

Số điện thoại: 0291 3876 757
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 4
Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Hồng Dân
Địa điểm giao dịch: Ấp Nội ô. Thị trấn Ngan Dừa. Huyện Hồng Dân
- Bạc Liêu, 95680

Số điện thoại: 0291 3876 715
Thời gian làm việc:Từ 7h-17h
 
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)