HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 1 
Thành phố Bạc Liêu
Địa điểm giao dịch: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại: 07813821026 - Fax: 07813826747
Thời gian làm việc: Từ 6h - 20h
Bưu Điện Tỉnh
Địa điểm giao dịch:
21 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813824554 - Fax: 07813822700
Thời gian làm việc:
Từ 6h30 - 20h
Đại Diện VinaPhone
Địa điểm giao dịch:
156A/4 Trần Phú - Phường 7 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813949777 - Fax: 07813949666
Thời gian làm việc:
Từ 7h-19h30
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2 
Trung Tâm Giao Dịch Hòa Bình
Địa điểm giao dịch:
Ấp TT A, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hòa Bình - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813881777 - Fax: 07813881777
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 3 
Trung Tâm Giao Dịch Hộ Phòng
Địa điểm giao dịch:
Ấp 2 Thị Trấn Hộ Phòng - Huyện Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813849400
Thời gian làm việc:
Từ 6h - 20h
Trung Tâm Giao Dịch Giá Rai
Địa điểm giao dịch:
Ấp 1 Thị Trấn Giá Rai - Huyện Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813851333 - Fax: 07813850202
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung Tâm Giao Dịch Gành Hào
Địa điểm giao dịch:
Ấp 4 - Thị Trấn Gành Hào - Huyện Đông Hải - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813849400 - Fax: 07813849400
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 4 
Trung Tâm Giao Dịch Phước Long
Địa điểm giao dịch:
Ấp Long Thành -Thị Trấn Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813876757 - Fax: 07813876001
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung Tâm Giao Dịch Hồng Dân
Địa điểm giao dịch:
Ấp Nội Ô - Thị Trấn Ngan Dừa - Huyện Hồng Dân - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813876715 - Fax: 07813876949
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0781(800126) - E-mail : vnpt.blu@vnpt.vn