HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 1 
Thành phố Bạc Liêu
Địa điểm giao dịch: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại: 07813821026 - Fax: 07813826747
Thời gian làm việc: Từ 6h - 20h
Trung Tâm Giao Dịch Hùng Vương
Địa điểm giao dịch:
188 Hùng vương, Phường 7, TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813.3595888
Thời gian làm việc:
Từ 6h30 - 19h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2 
Trung Tâm Giao Dịch Hòa Bình
Địa điểm giao dịch:
Ấp TT A, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hòa Bình - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813881777 - Fax: 07813881777
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 3 
Trung Tâm Giao Dịch Hộ Phòng
Địa điểm giao dịch:
khóm 1 phường Hộ Phòng - Thị xã Gíá rai - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813849400
Thời gian làm việc:
Từ 6h - 20h
Trung Tâm Giao Dịch Giá Rai
Địa điểm giao dịch:
Khóm 1 phường 1 - thị xã giá rai - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813851333 - Fax: 07813850202
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung Tâm Giao Dịch Láng Tròn
Địa điểm giao dịch:
khóm 2 phường láng tròn - thị xã giá rai - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813849400 - Fax: 07813849400
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung Tâm Giao Dịch Gành Hào
Địa điểm giao dịch:
Ấp 4 - Thị Trấn Gành Hào - Huyện Đông Hải - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
078138450003 - Fax: 078138450003
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 4
Trung Tâm Giao Dịch Phước Long
Địa điểm giao dịch:
Ấp Long Thành -Thị Trấn Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813876757 - Fax: 07813876001
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Trung Tâm Giao Dịch Hồng Dân
Địa điểm giao dịch:
Ấp Nội Ô - Thị Trấn Ngan Dừa - Huyện Hồng Dân - Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:
07813876715 - Fax: 07813876949
Thời gian làm việc:
Từ 7h-17h
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)