HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VNPT School - cổng thông tin giáo dục VNPT Bạc Liêu.
MegaVNN

      *  megaeschool.vn 
      *  hocba24h.vn 
      *  megakillporn.vn 
      *  megagame.vn 

Vinaphone

      *  vinaphone.com.vn 


Dịch vụ Mytv

      *  mytv.com.vn 


Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)