HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
1. Khách hàng trong nước: 
    • Đối với khách hàng là tư nhân :
        - Giấy tờ cần thiết: 
            + Chứng minh nhân dân (bản chính và còn thời hạn sử dụng). 
            + Hộ khẩu thường trú (đối với thuê bao di động). 
        - Chủ thuê bao phải trực tiếp đến làm thủ tục và ký tên trong hợp đồng sử dụng dịch vụ. 
        - Giao dịch viên thực hiện kiểm tra và sao lưu lại các giấy tờ cần thiết trên. 
        - Trường hợp ngoại lệ: người khác đến làm thủ tục thay chủ thuê bao. Trường hợp này, giao dịch viên chỉ chấp nhận hợp đồng khi biết rõ về người đứng tên trong hợp đồng và người thực hiện thay. Người đi làm thủ tục thay phải ký và ghi rõ họ, tên mình trong hợp đồng sử dụng dịch vụ. Giao dịch viên kiểm tra và sao lưu bổ sung chứng minh nhân dân của người đi làm thủ tục thay. 
    • Đối với công ty tư nhân, TNHH, cổ phần, các hợp tác xã: 
        - Giấy tờ cần thiết: 
            + Chứng minh nhân dân (bản chính và còn hạn sử dụng) của người đi làm thủ tục. 
            + Giấy giới thiệu của công ty. 
            + Giấy phép thành lập/ kinh doanh của Công ty bản gốc hoặc bản sao có công chứng (lưu ý thời hạn của giấy phép), trong trường hợp dùng bản sao có công chứng thì không quá 3 tháng. 
            + CMND của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền). 
        - Hợp đồng có đóng dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của pháp nhân. 
    • Đối với cơ quan/ đơn vị hoặc doanh nghiệp nhà nước: 
        - Giấy tờ cần thiết: 
            + Chứng minh thư (bản chính và còn hiệu lực) của người đi làm thủ tục. 
            + Giấy giới thiệu của cơ quan. 
        - Hợp đồng có đóng dấu của cơ quan và chữ ký của thủ trưởng đơn vị.

2. Khách hàng nước ngoài: 
    • Tư nhân: 

        - Giấy tờ cần thiết: 
            + Hộ chiếu có giá trị ít nhất 6 tháng. 
            + Giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
        - Chủ thuê bao phải trực tiếp đến làm thủ tục và ký tên trong hợp đồng sử dụng dịch vụ. 
    • Văn phòng đại diện, cơ quan nước ngoài, công ty nước ngoài, công ty liên doanh: 
        - Giấy tờ cần thiết: 
            + Giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động (lưu ý thời hạn của giấy phép) . 
            + Giấy phép của Bộ kế hoạch đầu tư hoặc UBND Tỉnh/ Thành phố cấp. 
            + Giấy phép hợp tác liên doanh với nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
            + Chứng minh nhân dân (bản chính và còn hạn sử dụng) của người đi làm thủ tục. 
            + Giấy giới thiệu của công ty. 
            + CMND của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền). 
        - Hợp đồng có đóng dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của pháp nhân.

Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)