GIỚI THIỆU
5 lời hứa của ngành Bưu điện

Vì Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng và Bác Hồ vĩ đại !
Vì sự nghiệp và truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện !

Chúng tôi xin hứa:
1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự phát triển của ngành Bưu điện.
2. Dũng cảm vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống
3. Tận tuỵ với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.
4. Sáng tạo trong lao động, tuân thủ pháp luật, xây dựng phong cách văn minh, lịch sự và công nghiệp.
5. Nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và những người đã khuất.

Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: (0291) 800126