Gói FHappy 1 tháng
49,000 đ/tháng
Gói FClub 1 tháng
79,000 đ/tháng
Sim kèm gói FHappy
35,000 đồng/Sim - 49,000 đồng/tháng
Sim kèm gói FClub
35,000 đồng/Sim - 79,000 đ/tháng
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: (0291) 800126